Servis auto-klimatizace

« zpět

Provádíme kompletní servis klimatizací osobních automobilů
Servis klimatizací Olomouc
Servis chladiva 1234yf
 
Opravy klimatizací v Olomouci

Náš servis je vybaven nejnovějším typem plničky klimatizací BOSCH ACS 650.
Provádějte pravidelně kontrolu klimatizačního systému a vyhněte se tak nákladným opravám. I když Vám zmizne nepatrné množství chladiva či dojde k únavě materiálu, vzniklé škody mohou být nákladné. Přijďte k nám do servisu alespoň jednou ročně a my ověříme funkčnost Vašeho klimatizačního systému. Včas odhalíme vzniklé závady a Vy tak předejdete nákladným opravám.

1275

Základní údržby funkce klimatizace:

 • kontrola tlaku chladiva v okruhu klimatizačního systému
 • odsátí starého chladiva
 • odsátí oleje ze systému
 • vakuování chladícího okruhu
 • likvidace vlhkosti v chladícím okruhu
 • kontrola těsnosti systému
 • naplnění nového oleje do okruhu systému
 • naplnění novým chladivem R134a
 • kontrola funkčnosti a chlazení

Doporučujeme jednou ročně zkontrolovat: hodnoty vysokého a nízkého tlaku, výstupní teplotu média u expanzního ventilu, spínací a vypínací prvky kompresoru, ventilátor chlazení, rozvod přívodního a odvodního vzduchu, stav hnací řemenice, znečištění či poškození kondenzátoru. Dále je nutné provést kontrolu těsnosti celého systému pomocí UV-detekčního přípravku.

Doporučujeme jednou za dva roky: vyměnit vysoušecí filtr, změřit výstupní teplotu média u expanzního ventilu, provést odsátí a recyklaci chladícího média R134a, opětovně naplnit klimatizační systém novým chladícím médiem v množství předepsaném výrobcem vozu.

Typické znaky závad:

 • Kompresor: redukovaný chladící výkon, neobvyklé zvuky, výpadky klimatizační jednotky
 • Ventilátor chlazení: silný hluk, slabý chladící výkon, kompresor se často vypíná/zapíná, stoupající teplota motoru
 • Kondenzátor: snížený chladící výkon, neustálý běh ventilátoru chlazení, výpadek klimatizační jednotky, dlouhodobá ztráta chladiva
 • Vysoušecí filtr: špatný chladící výkon, výpadek klimatizační jednotky, vysoušecí filtr je třeba vyměnit každé 2 roky či při každé opravě klimatizačního systému!
 • Expanzní ventil: snížený chladící výkon, poruchy funkce kompresoru, výpadky klimatizační jednotky
 • Výparník: neobvyklý zápach, snížený chladící výkon, výpadek klimatizační jednotky
 • Vnitřní větrání: redukovaný chladící výkon, silný hluk, klimatizace se vypíná

Ceník servisu klimatizací:

STANDARD servis / 1590,- Kč 
Chladivo R134a 1g / 2,- Kč
Chladivo 1234yf 1g / 5,- Kč

V ceně je zahrnuto vysátí stávajícího chladiva, oleje a barviva, vakuování systému, naplnění novým olejem, chladivem a UV barvivem, dezinfekce. V ceně je rovněž zahrnuto doplnění chladiva do 250g. Chladivo 1234yf není v ceně servisu a účtuje se zvlášť.

Ostatní služby pro klimatizace:
Dezinfekce automobilu ozónovým generátorem / 300,- Kč


Doporučujeme pro zapáchající interiér auta např. po tabáku, zvířatech ale i pro vydezinfikování. Jedná se o velmi účinný čistič průduchů autoklimatizací. 

Ostatní opravy jsou účtovány dle ceníku hodinové sazby jako mechanické práce nebo diagnostika.

Opravy autoklimatizací:
Provádíme veškeré opravy klimatizací, zjišťování úniku chladícího média, výměny vadných částí systémů a testování klimatizačního okruhu.

Grafické znázornění funkce klimatizačního systému osobních automobilů:

1390

1391

13931 4 5 6 7

Kocourovec.cz: Karl oilHotel SolitaireStavební práce