CZ | EN

+420 605 131 101 

Co je EGR ventil?


EGR ventil je součástka automobilu, jejíž hlavním úkolem je snižování emisí výfukových plynů motorů. Principem EGR ventilu je vedení části výfukových plynů zpět do motoru.
Číst více..


Další témata ...

Patriot EU - zabezpečení vozidel


Nová dimenze zabezpečení vozidel. Unikátní zabezpečení vašeho vozu GSM/GPS komunikační modul s celoevropským pokrytím.
Číst více..


Další novinky a nabídky ...

Liqui Moly

zpět
27.02.2014 / 19:01O společnosti Liqui Moly

Firma LIQUI MOLY byla založena v roce 1957. Zakladatel firmy Hans Henle získal právo na užívání jména a patent substanci (MoS2). LIQUI MOLY disponuje jednou z nejširších a nejobsáhlejších sortimentů olejů a aditiv. LIQUI MOLY nabízí plně syntetické oleje nejvyšší kvality a nejmodernější koncepce, lehkoběžné částečně syntetické oleje, oleje vyrobené hydrokrakovou technologií a minerální oleje. Firma LIQUI MOLY nabízí přísady (aditiva) a oleje pro automobilový, motocyklový průmysl, lodě ale i zahradu a domácnost.


V nabídce LIQUI MOLY jsou oleje pro 4-taktní osobní automobily, plně syntetické oleje nejvyšší kvality, oleje syntetické technologie, oleje polosyntetické, oleje minerální a oleje pro vozidla CNG/LPG. Sortiment olejů LIQUI MOLY pro všechny druhy automobilů benzínových, dieselových nebo CBG/LPG je široký a splňuje požadavky výrobců.

Dalšími oleji dodávané firmou LIQUI MOLY jsou oleje převodové, oleje hydraulické, kompresorové oleje a speciální oleje-tuky. Všechny výrobky firmy LIQUI MOLY využívají nejnovějších poznatků v oblasti mazacích látek, ale odpovídají i současným vysokým nárokům výkonných motorů. Firma LIQUI MOLY neustále své výrobky testuje a ověřuje.

Společnost LIQUI MOLY GmbH z Ulmu na jihu Německa nabízí širokou paletu vysoce kvalitních výrobků jako motorové oleje, aditiva, výrobky automobilové kosmetiky a servisní výrobky. Sortiment celkově zahrnuje více než 4 000 výrobků. Společnost LIQUI MOLY své výrobky vyvíjí a testuje ve vlastních laboratořích, vyrábí je výhradně v Německu a sama je distribuuje. Společnost LIQUI MOLY založená před více než 50 lety patří mezi čelní představitele oboru. Výrobky se prodávají v Německu a 90 dalších zemích.

Výroba oleje

Surová ropa, která má obvykle velmi nízkou viskozitu (na rozdíl od obecně rozšířeného laického názoru) je destilována na lehké, střední a těžké frakce. Zbytky špatné kvality se používají jako palivo pro pomaloběžné vznětové motory obřích tankerů, kterými se ropa dopravuje do rafinerií. Z lehčích složek, kterých bývá obvykle více než 90% původního množství ropy se vyrábí benzín a nafta. Některé z těžších olejů (stále ještě velmi tmavé a zapáchající) procházejí několika procesy, během nichž se vyčistí a odstraní se z nich voskový podíl. Z přibližně 12 olejových produktů vzniklých při těchto procesech jsou čtyři čisté, jasně jantarově zbarvené kapaliny, které se běžně využívají při výrobě moderních motorových a převodových olejů. Přibližně odpovídají třídám SAE 10, 20 a 30 motorové stupnice a třídě SAE 140 dle převodové stupnice viskozit. Rafinerie olejů také produkují široký sortiment plynů a dalších chemických sloučenin, které mohou být používány při výrobě maziv „šitých na míru“ - syntetických. Dnešní vysoké nároky na maziva mohou splňovat pouze oleje a plastická maziva s moderními aditivy. Přidávají se do maziv, aby se změnily nebo zlepšily jejich přirozené vlastnosti, resp. aby získaly vlastnosti, které maziva v přírodním stavu nemají. Druh a množství příslušných aditiv musí být přesně uzpůsoben danému účelu a použití. Podíl aditiv se může pohybovat přibližně od 1 % až do 30 %. 

Základní skupiny aditiv jsou následující:

Přísady proti oxidaci (antioxidanty)
Detergenty a disperzanty
Aditiva proti opotřebení
Inhibitory koroze
Modifikátory viskozity
Přísady proti pěnění
Zlepšovače bodu tuhnutí (depresanty) 
Modifikátory tření

Přísady proti oxidaci (antioxidanty):

Olej zvláště pak motorový je velmi namáhán vysokoteplotně, přítomností zplodin hoření, ale i samostatného kyslíku. Jsou v něm také přítomny otěrostní kovy, které působící jako katalyzátor. To vše vytváří ideální podmínky pro oxidaci. Představte si olejovou náplň jako jeden chemický reaktor, kde probíhá mnoho reakcí, které jsou však v oleji nežádoucí. Antioxidanty ukončují nežádoucí radikálové reakce nebo rozkládají jejich iniciační látky. Tyto aditiva omezují vznik nežádoucích látek, zpomalují stárnutí oleje a zajišťují jeho oxidační stabilitu. 

 

Detergenty a diverzanty:

Detergenty a disperzanty tzv. DD přísady, jsou čistící aditiva důležité hlavně pro motorové oleje. Jejich funkce spočívá v omezování tvorby úsad na kovových částech motorů (detergentní funkce) a v rozptylování korozívních studených kalů, které se tvoří v oleji při práci motoru za relativně nízkých teplot (dispergační funkce). Tyto přísady navíc neutralizují kyselé složky olejů a zmenšují tak korozívní opotřebení kovových ploch. 
Potlačování tvorby úsad, kalů a laků (karbonů) z produktů oxidace a zneškodňování látek, které tvorbu těchto oxidačních produktů podporují zajišťují DD přísady těmito způsoby: 
- neutralizací kyselých látek, které působí jako iniciátor vzniku karbonů:
Detergenty vytvářejí tzv. alkalickou rezervu, zásadu přítomnou v mazivu. Kyselina je vlastně zneutralizována („zneškodněna“) zásadou.
- solubizací - převáděním kapalných, avšak v oleji málo rozpustných nebo nerozpustných látek, do rozpustné formy
 - peptizací tuhých částeček, vytvářením jejich stálé suspenze v oleji
Všechny DD aditiva mají podobný charakter. Tvoří je polární část, která zajistí přilnutí k nečistotě, ale není rozpustná v oleji a část nepolární, která zajišťuje rozpustnost aditiva i s nečistotou. 

 

Aditiva proti opotřebení 

Protitěrové (AW) a také vysokotlaké přísady (EP) reagují s kovovým povrchem nebo k němu přilnou sorpční silou, a tím vytvoří ochrannou vrstvu, která při vysokých tlacích a teplotách zabrání přímému kontaktu třecích ploch. V případě setření z kovového povrchu se opět obnoví.

Inhibitory koroze

Chrání kovové součástky, které jsou v kontaktu s mazivy, před korozí a rzí. Polarizovaná aditiva vytvářejí na povrchové ploše kovu kobercovité ochranné filmy. Vzhledem ke své polární struktuře kolidují s aditivy proti opotřebení, tzn. mohou omezovat jejich účinek.

 

Modifikátory viskozity

Zvyšovače viskozitního indexu (VII) umožňují výrobu vícerozsahových (multigrádních) motorových olejů. Tato aditiva rozšiřují rozsah viskozity oleje a snižují tím závislost viskozity na teplotě. Zjednodušeně řečeno jsou to dlouhé řetězce molekul, které jsou ve studeném stavu v oleji zavinuté v „klubku“ a kladou pohybu molekul oleje relativně malý odpor. S rostoucí teplotou se „klubka“ rozvinují, nabývají na objemu a vytvářejí síť ok, která brzdí pohyb molekul oleje a zpomaluje tím příliš rychlé snížení viskozity oleje.
Při střihovém namáhání mohou být zvyšovače viskozitního indexu narušeny, tj. dlouhé molekuly jsou oslova „roztrhány“. Ztráta viskozity, která tím nastane, je trvalou změnou. Zkrácené molekuly mají menší objem a tudíž i menší zhušťovací účinek. Odolnost maziva proti smyku je výrazně ovlivňována kvalitou zvyšovače VI.

 

Přísady proti pěnění

Tyto přísady zamezují vytváření stabilní vrstvy pěny na povrchu oleje. Snižují povrchové napětí, a tím dochází k rychlejšímu odbourávání pěny.
Zlepšovače bodu tuhnutí (depresanty)
Za nízkých teplot by mohlo docházet u minerálních olejů k vylučování krystalů parafínů. Tato aditiva vytvářejí kolem malých krystalů parafínu plášť, tyto se pak nemohou vzájemně spojovat a olej si zachovává tekutost déle.

 

Modifikátory tření

Tato aditiva vytvářejí na kovovém povrchu ochrannou vrstvu na základě fyzikálních sil. Vzniklá vrstva zabraňuje přímému kontaktu třecích ploch, čímž se sníží úroveň tření. Při výzkumu a vývoji maziv je vynakládáno velké úsilí na vytvoření vyvážených směsí aditiv významně přispívajících ke špičkové kvalitě výrobků. Všechny moderní oleje jsou plně aditivované. Obsahují směs uvedených adititiv, které jsou ve vzájemné rovnováze a mnohdy působí synergicky, což znamená, že výsledný účinek dané směsi je pro zlepšení určité vlastnosti lepší než účinek jednotlivých složek.