CZ | EN

+420 605 131 101  |  +420 733 188 933

Co je EGR ventil?


EGR ventil je součástka automobilu, jejíž hlavním úkolem je snižování emisí výfukových plynů motorů. Principem EGR ventilu je vedení části výfukových plynů zpět do motoru.
Číst více..


Další témata ...

Patriot EU - zabezpečení vozidel


Nová dimenze zabezpečení vozidel. Unikátní zabezpečení vašeho vozu GSM/GPS komunikační modul s celoevropským pokrytím.
Číst více..


Další novinky a nabídky ...

Servis auto-klimatizace

Provádíme kompletní servis klimatizací osobních automobilů
Servis klimatizací Olomouc
Servis chladiva 1234yf
 
Opravy klimatizací v Olomouci                                                 

 

Náš servis je vybaven nejnovějším typem plničky klimatizací BOSCH ACS 650.
Provádějte pravidelně kontrolu klimatizačního systému a vyhněte se tak nákladným opravám. I když Vám zmizne nepatrné množství chladiva či dojde k únavě materiálu, vzniklé škody mohou být nákladné. Přijďte k nám do servisu alespoň jednou ročně a my ověříme funkčnost Vašeho klimatizačního systému. Včas odhalíme vzniklé závady a Vy tak předejdete nákladným opravám.

Základní údržby funkce klimatizace:

 • kontrola tlaku chladiva v okruhu klimatizačního systému
 • odsátí starého chladiva
 • odsátí oleje ze systému
 • vakuování chladícího okruhu
 • likvidace vlhkosti v chladícím okruhu
 • kontrola těsnosti systému
 • naplnění nového oleje do okruhu systému
 • naplnění novým chladivem R134a
 • kontrola funkčnosti a chlazení

Doporučujeme jednou ročně zkontrolovat: hodnoty vysokého a nízkého tlaku, výstupní teplotu média u expanzního ventilu, spínací a vypínací prvky kompresoru, ventilátor chlazení, rozvod přívodního a odvodního vzduchu, stav hnací řemenice, znečištění či poškození kondenzátoru. Dále je nutné provést kontrolu těsnosti celého systému pomocí UV-detekčního přípravku.

Doporučujeme jednou za dva roky: vyměnit vysoušecí filtr, změřit výstupní teplotu média u expanzního ventilu, provést odsátí a recyklaci chladícího média R134a, opětovně naplnit klimatizační systém novým chladícím médiem v množství předepsaném výrobcem vozu.

Typické znaky závad:

 • Kompresor: redukovaný chladící výkon, neobvyklé zvuky, výpadky klimatizační jednotky
 • Ventilátor chlazení: silný hluk, slabý chladící výkon, kompresor se často vypíná/zapíná, stoupající teplota motoru
 • Kondenzátor: snížený chladící výkon, neustálý běh ventilátoru chlazení, výpadek klimatizační jednotky, dlouhodobá ztráta chladiva
 • Vysoušecí filtr: špatný chladící výkon, výpadek klimatizační jednotky, vysoušecí filtr je třeba vyměnit každé 2 roky či při každé opravě klimatizačního systému!
 • Expanzní ventil: snížený chladící výkon, poruchy funkce kompresoru, výpadky klimatizační jednotky
 • Výparník: neobvyklý zápach, snížený chladící výkon, výpadek klimatizační jednotky
 • Vnitřní větrání: redukovaný chladící výkon, silný hluk, klimatizace se vypíná


Ceník servisu klimatizací:

STANDARD servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1290,- Kč 
Chladivo R134a 1g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,- Kč
Chladivo 1234yf 1g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,- Kč

V ceně je zahrnuto vysátí stávajícího chladiva, oleje a barviva, vakuování systému, naplnění novým olejem, chladivem a UV barvivem, dezinfekce. V ceně je rovněž zahrnuto doplnění chladiva do 250g. Chladivo 1234yf není v ceně servisu a účtuje se zvlášť.

Ostatní služby pro klimatizace:
Dezinfekce automobilu ozónovým generátorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,- Kč
Dezinfekce automobilu ultrazvukovým generátorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,- KčDoporučujeme pro zapáchající interiér auta např. po tabáku, zvířatech ale i pro vydezinfikování. Jedná se o velmi účinný čistič průduchů autoklimatizací. 

Ostatní opravy jsou účtovány dle ceníku hodinové sazby jako mechanické práce nebo diagnostika.

Opravy autoklimatizací:
Provádíme veškeré opravy klimatizací, zjišťování úniku chladícího média, výměny vadných částí systémů, testování klimatizačního okruhu, zkoušení těsnosti klimatizačního okruhu pomocí dusíku.

Test těsnosti klimatizace pomocí dusíku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  490 Kč

Grafické znázornění funkce klimatizačního systému osobních automobilů: